johnnys20. Lainnya – 689

19. Junnosuke Taguchi – 87

18. Masaki Aiba – 99

17. Tadayoshi Okura – 361

16. Kazuya Kamenashi – 430

15. Tomohisa Yamashita – 450

14. Hideaki Takizawa – 490

13. Sho Sakurai – 728

12. Ryo Nishikido – 813

11. Noriyuki Higashiyama – 864

10. Jun Matsumoto – 1,151

9. Tomoya Nagase – 1,261

8. Masahiro Nakai – 1,319

7. Satoshi Ohno – 1,695

6. Shunsuke Kazama – 2,342

5. Tsuyoshi Kusanagi – 2,434

kusanagi

4. Takuya Kimura – 2,623

kimutaku

 

3. Toma Ikuta – 2,951

ikutatoma

 

2. Junichi Okada – 5,049

okada

 

1. Kazunari Ninomiya – 6,025

nino

 

Total votes: 31,861
Dari 1/19/2014 – 1/26/2014

 

 

Source: majide2ch